TBC

Na tych zajęciach angażujemy całe ciało do pracy. Wykorzystujemy tu najnowsze trendy fitnessowe- czyli trening funkcjonalny , interwał, praca z różnych sprzętem lub tylko skupiamy się na pracy z własnym ciałem. Stawiamy na różnorodność, aby każdy trening był ciekawy, stanowił dla ciebie wyzwanie i prowadził do samorozwoju siebie.